Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Før du bygger om​​


Du skal fremsendes skriftlig ansøgning til bestyrelsen og ombygning må først gå i gang når du har modtaget godkendelse fra bestyrelsen.

Dette gælder bla. ved ombygning af køkken og bad, varme, vand, afløb samt alle mindre ombygninger der kan berøre dine naboer. Ønsker du at udføre udluftningsventiler fra køkken og bad eller udskifte altandøre eller vinduer stilles der særlige krav (ekspeditionstid 4-8 uger). Du må ikke male døre eller vinduer udvendigt på facader eller opgange.

Du vil herefter modtage en dateret skrivelse der præcist angiver hvilke forholdsregler der skal tages.
Her er nogle af de retningslinier der skal følges. Husk altid at få en dateret liste af bestyrelsen da nedenstående ikke er fyldestgørende eller opdateret med nyeste krav.​


Procedure ved ombygning inkl. altan 2022.

Retningslinjer vedrørende altandøre 2019.

Retningslinjer vedrørende vinduer.

Skal du udføre byggearbejder der er omfattet af bygningsreglementet f. eks. flytning af vægge, ombygning af bad og køkken, skal der foretages anmeldelse til kommunen.

Det er derfor forinden nødvendigt at bestyrelsen giver dig en fuldmagt før du går i gang med at ombygge vores ejendom.


Har du, din arkitekt og/eller ingeniør brug for bygningstegninger kan de findes på

​https://www.weblager.dk/

Vælg Gentofte og søg på ejendom nr. 208489 eller en af flg.

Ejerlav Gentofte, matrikel 17 nz (Gersonsvej 75-77), 17 oe - 17 næ (Tranegårdsvej 29 A -

Gersonsvej 77), 17 ht (Tranegårdsvej 29 B-E) samt 17 (Gersonsvej 63-Tranegårdsvej 29 A).