Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Parkering

Alle beboere får udleveret 1 parkeringstilladelse samt 1 gæstetilladelse, som gælder et helt kalenderår dvs. fra 1. januar til 31. december.

Nye P-tilladelser udleveres hvert år i december måned, når de er modtaget fra Q-Park, og kan bruges fra modtagelsesdatoen.

Beboere som har mere end én bil, bedes hurtigst muligt kontakte bestyrelsen på e-mail: bestyrelsen@gersonshus.dk - oplys ved henvendelse registreringsnummeret på den ekstra bil samt navn og adresse.

Sidste frist er hvert år den 14. december.

De ekstra tilladelser deles ud i så snart de er modtaget af Q-Park, og eventuelle gamle tilladelser kan benyttes indtil da.

Det er desværre ikke muligt at få mere end én gæstetilladelse pr. lejlighed, grundet vores meget få parkerings arealer på ejendommen.

HUSK! P-tilladelser udløber hvert år den 31. december, herefter udskrives P-afgifter, hvis de nye tilladelser ikke forefindes korrekt placeret i forruden. Dette gælder også for biler i carportene.

P-afgifter refunderes ikke.


På bestyrelsens vegne

Søren Schmidt