Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ejendomsservice

​John Lindholdt er i ejendommen hverdage fra kl. 8 - 15 og kan træffes på tlf. 27 28 56 07. Du kan også sende en mail til ejendomskontor@gersonshus.dk

John tager sig fortrinsvis af kontakt til beboere, håndværkere m.v. -   I tilfælde af AKUT skade - klik her.

Affaldshåndtering​  ​-  læs mere under oversigtkortet​

Køkkenaffald

I lukkede poser skal smides i de sorte affaldscontainere der tømmes hver mandag og torsdag. Bemærk venligst at containerne ikke må overfyldes, låget skal kunne lukkes. Der er 3 skralderum til køkkenaffald.

Pap

Sammenklappet pap skal smides i trådcontaineren placeret i skralderummet i nordgården. Containeren tømmes hver uge.

Da vi betaler pr. afhentning er det meget vigtigt at ALT pap klappes helt fladt sammen.

Aviser

I nord -samt i sydgårdens affaldsrum er placeret en grøn avis container. Denne tømmes hver fredag.

Storskraldsordning

Storskrald og Miljøskab til farligt affald er placeret op ad muren mod banen, bag Tranegårdsvej 29 B. 

Afhentning af storskrald sker ca. hver 14. dag. For nærmere information se opslag i skralderummene.

Affaldet SKAL sorteres i følgende bunker:​

  • Jern/metal
  • Køle/frysemøbler
  • Stort forbrændingsegnet affald
  • Småt forbrændingsegnet affald
  • Springmadrasser/møbler m fjedre
  • Elektronik

  OBS  -  Vis hensyn til de der lejer carportene, når du stiller affaldet. Alternativt kan gavlmuren benyttes.​

Miljøskab til farligt affald

miljøskab

​​

Nyheder

A/B ​Gersonshus

​Gersonsvej 73 Kld. 

2900 Hellerup

​​​Tel. 26 88 03 40 bestyrelsen@gersonshus.dk​​

​CVR: 27568114

Danske Bank 1471 4768340773