Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ejendomsservice

​John Lindholdt er i ejendommen hverdage fra kl. 8:00-15:00, og kan træffes på tlf. 2728 5607. Du kan også sende en mail til ejendomskontor@gersonshus.dk

John tager sig fortrinsvis af kontakt til beboere, håndværkere mv. I tilfælde af AKUT skade - klik her.

Affaldshåndtering​  ​-  læs mere under oversigtkortet​

                                         

                                      DATOER FOR AFHENTNING AF STORSKRALD 2022 (KLIK HER)

Køkkenaffald

I lukkede poser skal smides i de sorte affaldscontainere der tømmes hver mandag og torsdag. Bemærk venligst at containerne ikke må overfyldes, låget skal kunne lukkes.

Pap

Sammenklappet pap skal smides i trådcontaineren placeret i skralderummet i nordgården. Containeren tømmes hver uge.

Da vi betaler pr. afhentning er det meget vigtigt at ALT pap klappes helt fladt sammen.

Aviser

I nord -samt i sydgårdens affaldsrum er placeret en grøn aviscontainer. Denne tømmes hver fredag.

Madaffald

Der er i 2021 kommet skraldespande til madaffald. Og i alle skralderum er der opført en lille kasse med poser til alle beboere.

Storskraldsordning

Storskrald og Miljøskab til farligt affald er placeret op ad muren mod banen, bag Tranegårdsvej 29 B. 

Afhentning af storskrald sker ca. hver 14. dag. For nærmere information se opslag i skralderummene samt på dette link.

Affaldet SKAL sorteres i følgende bunker:​

  • Jern/metal
  • Køle/frysemøbler
  • Stort forbrændingsegnet affald
  • Småt forbrændingsegnet affald
  • Springmadrasser/møbler m fjedre
  • Elektronik

OBS  -  Vis hensyn til de der lejer carportene, når du stiller affaldet. Alternativt kan gavlmuren benyttes.​

Miljøskab til farligt affald

miljøskab

​​